sąlygomis ir taisyklės

1. Bendrosios Nuostatos

1.1. Šios sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato elektroninės mokymų parduotuvės (toliau – Parduotuvė) naudojimo sąlygas ir tvarką. 1.2. Naudodamiesi Parduotuve, Jūs (toliau – Vartotojas) sutinkate laikytis šių Taisyklių. 1.3. Parduotuvės operatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, papildyti ar atnaujinti Taisykles. Atlikus pakeitimus, atnaujinta versija bus paskelbta Parduotuvėje.

2. Registracija

2.1. Norėdami įsigyti prekes ar paslaugas Parduotuvėje, Vartotojai turi užsiregistruoti, pateikdami teisingą ir tikslią informaciją. 2.2. Registracijos metu pateikta asmeninė informacija bus naudojama tik pagal Privatumo politiką. 2.3. Vartotojas yra atsakingas už savo paskyros slaptažodžio konfidencialumą ir už visas veiklas, vykdomas per jo paskyrą.

3. Prekių ir Paslaugų Užsakymas

3.1. Vartotojas gali užsisakyti prekes ar paslaugas, pasirinkdamas jas iš Parduotuvės katalogo ir pridėdamas į pirkinių krepšelį. 3.2. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Vartotojas užpildo užsakymo formą ir patvirtina užsakymą. 3.3. Parduotuvė pasilieka teisę atmesti užsakymą, jei dėl techninių ar kitų priežasčių prekės ar paslaugos negali būti suteiktos.

4. Apmokėjimas

4.1. Vartotojas privalo apmokėti užsakymą naudodamasis Parduotuvėje nurodytais mokėjimo būdais. 4.2. Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus pilną mokėjimą.

5. Prekių Pristatymas ir Paslaugų Teikimas

5.1. Prekės pristatomos ir paslaugos teikiamos elektroniniu būdu, jei nenurodyta kitaip. 5.2. Pristatymo terminas priklauso nuo konkrečios prekės ar paslaugos ir bus nurodytas užsakymo patvirtinime.

6. Grąžinimas ir Atšaukimas

6.1. Elektroniniai mokymai ir skaitmeninės prekės nėra grąžinamos, jei nėra numatyta kitaip pagal galiojančius teisės aktus. 6.2. Jei prekė ar paslauga nėra suteikta dėl Parduotuvės kaltės, Vartotojas turi teisę reikalauti grąžinti sumokėtą sumą.

7. Intelektinės Nuosavybės Teisės

7.1. Visa Parduotuvėje esanti informacija, įskaitant mokymų medžiagą, yra Parduotuvės ar jos partnerių intelektinė nuosavybė ir saugoma teisės aktų. 7.2. Vartotojai neturi teisės kopijuoti, platinti ar naudoti mokymų medžiagos komerciniais tikslais be rašytinio Parduotuvės sutikimo.

8. Atsakomybė

8.1. Parduotuvė neatsako už jokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, patirtą dėl Parduotuvės naudojimo. 8.2. Vartotojas prisiima atsakomybę už visus veiksmus, atliktus naudojantis jo paskyra.

9. Baigiamosios Nuostatos

9.1. Šios Taisyklės sudaro visą susitarimą tarp Vartotojo ir Parduotuvės dėl Parduotuvės naudojimo. 9.2. Visi nesutarimai, kylantys dėl šių Taisyklių, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Jei turite klausimų ar reikia pagalbos, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi el. paštu info@vbauza.lt