Depresija, nerimas, baimė dėl ateities – dabar beveik nuolatinis žmonių palydovas, ypač siaučiant virusui.

Pagal mano darbo su žmonėmis patirtį šių jausmų, būsenų priežastys dažniausiai slypi labai giliai – skaudūs įvykiai (mirtys nuo ligų, po traumų, avarijų, karinių veiksmų, neramumų, persileidimai, abortai, išsiskyrimai, nelaiminga meilė, tėvų ir vaikų nesutarimai, nepagarba) ar didelis artimųjų ar pačio žmogaus pergyvenimas dėl jų, žmogaus pažeminimas dėl to, kad labai pergyveno šiuos įvykius (“ko suskydai?”) tėvų / protėvių gyvenimuose, mūsų praėjusiuose gyvenimuose, ar dar šiame gyvenime, dažniausiai ankstyvoje vaikystėje.

Dažniausiai tokie įvykiai kaip dabar tik iškelia į paviršių šiuos jausmus, būsenas kaip neišspręstus klausimus iš praeities. Natūralu yra jausti nerimą, baimę esant tokiai situacijai, bet kai šie jausmai tampa nekontroliuojami – tai yra ženklas, kad jūs turite tokių įtakojančių poveikių iš praeities, kuriuos būtina spręsti, nes kitu atveju, praėjus šiai krizei ir atėjus sekančiai – šie jausmai, būsenos vėl aplankys jus.

Vienas iš efektyviausių tokių klausimų sprendimo būdų yra konsteliacijos. Mano vedamų individualių konsteliacijų metu mes einame ten, kur slypi visų šių problemų priežastys (nepriklausomai kaip giliai jos būtų) ir jas sprendžiame, priduodame energijos, koreguojame, kad tai nebeįtakotų neigiamai žmogaus gyvenimo.

Kviečiu į gyvas ir nuotolines individualių konsteliacijų sesijas internetu spręsti jūsų klausimus ir atlaisvinti kelią jūsų kelionei į save, kokybiškesnį gyvenimą.