APIE KONSTELIACIJAS

Konsteliacija – vaizdus būdas parodyti, kur slypi tikrosios susirgimų, sveikatos sutrikimų, nesėkmių gyvenime, versle, asmeniniuose santykiuose, pinigų trūkumo ir aplamai laimės jausmo trūkumo mūsų gyvenime priežastys.

Unikali, autoriaus išvystyta metodika, apjungianti gilių rytų tradicijų, filosofinių krypčių suvokimą ir perjautimą, Džong Juan čigongo, Kinų Vaizdinių medicinos, B.Hellingerio išvystyto sisteminės šeimos konsteliacijos metodo taikymą ir kasdienes praktikas, autoriaus išvystytus vidinius gebėjimus nuskaityti informaciją apie žmogų kaip sielą, jo šio ir praeitų gyvenimų įvykius, įvykius tėvų ir protėvių gyvenimuose, visatos dėsnius, leidžia ne tik įvardinti konkretaus žmogaus problemų tikrąsias priežastis, bet ir pašalinti jų įtaką žmogaus gyvenimui.

Psichologijoje laikoma, kad mūsų veiksmus 10 proc. įtakoja mūsų sąmonė, 90 proc. – pasąmonė. Konsteliacija leidžia pamatyti, įžvelgti pasąmonines mūsų veiksmų ir reakcijų priežastis, atskleisti mūsų vidinį potencialą, galimybes.

Žmogus yra savo šeimos sistemos – tėvų, senelių, kartais ir tolimesnių kartų pergyvenimų, reakcijų, įvykių gyvenime – atspindys. Atitinkamai ir įvairūs sutrikimai, mūsų reakcijos yra pasekmė skaudžių įvykių, pergyvenimų, potyrių, sveikatos sutrikimų mūsų protėvių gyvenimuose, kurie per kraują, DNR persiduoda sekančioms kartoms, kol kas nors iš gyvųjų tai atskleidžia ir išsprendžia.

Konsteliacija naudinga žmogui, norinčiam geriau pažinti save, pašalinti kliūtis būti sveikam ir laimingam, ieškant priežastinių ryšių tarp žmogaus automatinių reakcijų ir asmeninės patirties, nuostatų, tėvų, senelių ir kitų protėvių gyvenimo, asmens buvusių gyvenimų įvykių. Konsteliacija, kaip joks kitas metodas gali tiksliai ir efektyviai parodyti šiuos ryšius ir padėti juos išspręsti.

Atliekamos tiek individualios konsteliacijos (konsteliatorius ir konsteliacijos užsakovas) saugioje užsakovui aplinkoje, gyvai arba internetu, užtikrinant visišką konfidencialumą ir komfortišką savijautą, tiek grupinės konsteliacijos.

Individualios skirtingai nei grupinės konsteliacijos metu sprendžiama daug klausimų, ieškoma probleminių vietų žmoguje ir jo gyvenime tikrųjų priežasčių ir jas pamačius, įsisąmoninus ir pridavus energijos keičiamas žmogaus būvis šiai dienai – tokiu būdu žmogus jau po konsteliacijos jaučia palengvėjimą, kartais net atrodo atjaunėjęs, praeina ilgai kamavę skausmai, ligos, negalavimai.

Jei negalite paaiškinti kai kurių savo reakcijų, nuolat pasikartojančių įvykių gyvenime (nuolatinės krizės gyvenime, santykiuose, versle, nepaaiškinami susirgimai, bloga savijauta, nors gydytojas sako, kad esate sveikas ir pan.) – konsteliacija padės išsiaiškinti viso to priežastis ir atrasti būdus kaip spręsti šiuos klausimus.

Individualios konsteliacijos metu naudojami ir Džong Juan čigongo bei Kinų Vaizdinių medicinos metodai, leidžiantys pakelti energijos lygį, vibracijas ir konsteliacijų sesijos metu ne tik atskleisti priežastis, bet ir keisti gyvenimo kokybę jau dabar, šalinant šių priežasčių įtaką žmogui.

Konsteliacijų vienu iš pradininkų laikomas vokiečių psichoterapistas ir misionierius Bertas Hellingeris (Bert Hellinger, 1925-2019).
Plačiau apie konsteliacijas galite sužinoti www.hellinger.com.

Asmeninė Džong Juan čigongo, Kinų Vaizdinių medicinos ir konsteliacijų praktika parodė, kad visos šios trys mokyklos iš esmės kalba apie tą patį tik kitu kampu ir puikiai papildo viena kitą.

Visos jos kalba apie žmogų kaip visumą, kurią sudaro kūnas, energija ir informacinis lygmuo – siela / dvasia. Informacinis lygmuo dar apima mūsų kaip sielos, asmenybės santykius su aplinkiniais žmonėmis, tėvais, protėviais, kaip mes laikomės nerašytų Žemės, Visatos dėsnių, gerbiame ar ne tėvus, vyresnius žmones, viršininką, savo partnerį, jo tėvus ir protėvius, mūsų šio ir praėjusio gyvenimo įvykius, abiejų tėvų ir protėvių gyvenimo įvykius.